Přeskočit na obsah

Home

Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o důslednou ochranu řady památek našeho národního kulturního dědictví již od samého počátku polistopadové éry. ECSSU specificky zaměřila své úsilí na případ chrámu sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském.